Brexit şi Românii în UK

Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline până la ieșirea din UE, iar toate drepturile și obligațiile de membru rămân în vigoare pentru perioada intermediară. În decembrie 2017, guvernul britanic a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru a asigura statutul cetățenilor britanici care trăiesc în alte state membre și al cetățenilor UE care trăiesc în Marea Britanie după ce au ieșit din UE. Negocierile în această privință și în alte chestiuni esențiale continuă. Comisia Europeană are o pagină web care urmărește aceste evoluții și poate fi vizualizată aici un scurt rezumat video. De asemenea, vă puteți înscrie pentru actualizări prin e-mail de la Biroul de Acasă al Regatului Unit privind statutul cetățenilor UE care trăiesc în Marea Britanie:

Statutul cetăţenilor UE din Marea Britanie: ce trebuie să ştiţi

https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.ro

Q&A – teme de interes în context Brexit

Informatii furnizate de Ambasada Romaniei http://londra.mae.ro/local-news/2037

1. Condiţii de muncă

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca şi toţi cetăţenii europeni şi nu trebuie să solicite permisiunea de a munci în Marea Britanie. Angajatorilor din Marea Britanie le este interzisă discriminarea pe motiv de naționalitate în ceea ce privește accesul pe piaţa muncii, salarizarea sau condițiile de muncă.

În procesul de reglementare a statutului pe piaţa muncii din Marea Britanie, cetățenii români trebuie să aplice pentru alocarea Numărului Naţional de Asigurare (NINo), număr unic de identificare care centralizează contribuţiile sociale plătite în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, emis de serviciile publice de ocupare din Marea Britanie (Jobcentre Plus).

NINo este necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat. Pentru a programa un interviu în vederea alocării NINo puteţi contacta serviciul public de ocupare Jobcentre Plus, la numarul de telefon: 0845 600 0643, luni-vineri, 8am-6pm; pagina web : www.gov.uk/apply-national-insurance-number .

Pentru a obţine NINo, solicitanţii trebuie să prezinte documente care atestă identitatea (după caz – paşaport, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, permis de conducere) şi dovada adresei (facturi utilităţi). Este, de asemenea, posibil să fie necesară prezentarea documentelor care confirmă statutul în Marea Britanie (angajat, lucrător pe cont propriu, persoană în căutarea unui loc de muncă).

Astfel:

  • pentru statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă (Jobseeker), solicitanţii trebuie să prezinte dovezi cu locurile de muncă la care au aplicat;
  • pentru statutul de angajat, solicitanţii trebuie să prezinte documente precum contractul de muncă (termeni și condiții de muncă) sau oferta de angajare;
  • pentru statutul de lucrător pe cont propriu, solicitanţii trebuie să prezinte dovezi care atestă desfăşurarea unei activităţi independente de prestări servicii (contracte, facturi, scrisori de recomandare clienţi, extras de cont banca etc).

Informatii suplimentare privind procedura de alocare a NINo puteti consulta accesand site-ul web al Guvernului:  https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number . 

Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate. Drepturile cetățenilor români pe piața muncii britanică rămân, aşadar, neschimbate.

2. Condiţii de ședere

Cetăţenii români au drept de şedere pentru o perioadă de până la trei luni pe teritoriul Marii Britanii, fără nicio condiţie sau formalitate, cu excepţia cerinţei de a poseda o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Dreptul de şedere poate fi exercitat pentru perioade mai mari de trei luni dacă cetăţenii Uniuni Europene se află într-una din situaţiile prevăzute în continuare:

  • sunt angajaţi sau desfășoară o activitate independentă;
  • sunt în căutarea unui loc de muncă;
  • au resurse suficiente pentru a se întreține, precum şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere, şi posedă o asigurare medicală cuprinzătoare;
  • sunt înscrişi la o instituţie privată sau publică, acreditată sau finanţată de către autorităţile statului gazdă, cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională, și dețin o asigurare medicală cuprinzătoare pentru dumnealor şi pentru membrii de familie care îi însoţesc;
  • sunt membri de familie care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile menţionate anterior;

Până la ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE, drepturile cetăţenilor europeni aflaţi în această ţară vor fi garantate şi protejate, indiferent de data invocării articolului 50.

În ceea ce privește înregistrarea reședinței, nu există obligativitate legală pentru a confirma acest statut. Mai multe informații regăsiți pe pagina oficială a Guvernului britanic https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know  .

Ambasada Romaniei la Londra recomandă membrilor comunității românești să își reglementeze șederea în această țară.

Este importantă formalizarea tuturor relațiilor de muncă sau civile, esențială și în protejarea drepturilor și în exercitarea obligațiilor pe teritoriul UK, prin semnarea unor contracte de muncă/ termeni și condiții de muncă, solicitarea de la angajator a fluturașilor de salariu și a formularelor P60 și P45 (formulare care atestă plata taxelor și contribuțiilor anual, respectiv la încetarea relațiilor de muncă), semnarea contractelor de lucrător pe cont propriu, obținerea numărului de asigurări sociale NINo, plata taxelor, înscrierea la medicul de familie, deschiderea contului bancar, plata utilităților și obligațiilor aferente chiriei/ locuinței în care se află.

3. Condiţii de călătorie

Pentru moment nu există modificări privind condiţiile de călătorie şi de şedere în Marea Britanie. Intrarea în această țară este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate. Pentru informații actualizate vă rugăm să consultați pagina Web a Ambasadei României la Londra http://londra.mae.ro/node/177

4. Situaţia studenţilor români din Marea Britanie

Pe durata negocierilor privind ieşirea UK din UE, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni, inclusiv cele specifice cetăţenilor europeni care urmează programe de studii universitare în UK, rămân similare celor avute până la invocarea articolului 50.

Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni, inclusiv cele specifice cetăţenilor europeni care urmează programe de studii universitare în UK, vor face obiectul negocierilor dintre UK şi UE.

Legislaţia specifică obţinerii cetăţeniei britanice, la acest moment, impune criterii general aplicabile tuturor persoanelor care urmează programe de studii universitare în UK şi nu creează o categorie specifică pentru cetăţenii europeni. Prin urmare, cetăţenii europeni care urmează programe de studii universitare în UK şi îşi doresc să obţină cetăţenia britanică trebuie să îndeplinească criteriile solicitate de legislaţia curentă. 

În ceea ce privește recunoașterea diplomelor obținute în UK, se aplică Convenția de la Lisabona privind recunoașterea studiilor, 1997 și, în plus, reglementările Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED în baza cărora diplomele obținute în UE de cetățenii din statele membre ale UE beneficiază de recunoaștere automată.

Convenția de la Lisabona este încheiată sub egida Consiliului Europei – http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_EN.asp.

Recunoașterea profesională pentru profesiile reglementate se realizează în baza Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, revizuită.

Recunoașterea se va realiza în baza aceleiași Convenții de la Lisabona privind recunoașterea studiilor, 1997 (fără aplicarea Directivei 2005/36/CE).

Totuşi, precizăm că va trebui luat în considerare cadrul negocierilor UE-UK inclusiv în domeniul liberei circulaţii a persoanelor.